Homeopat - med rätt att hjälpa!
 
Patrik Englén har varit verksam som homeopat sedan slutet av 80-talet. Han har haft mottagningar i Göteborg och Rävlanda och driver Homeopatikliniken i Ystad sedan 1995. Sedan en tid tillbaka har Patrik även en mottagning i Malmö.
 
– Det primära syftet är att ha en god kommunikation, berättar Patrik. Vid det första besöket tar jag två timmar på mig att fördjupa mig i patientens problematik. På så vis får jag en bra uppfattning om personens konstitution och kan hitta "essensen" i varje person. Därefter kan jag rekommendera ett lämpligt homeopatiskt preparat.
Homeopatin kan sägas vara ett komplement till traditionell vård. Man använder medel som är som kemiska katalysatorer – de sätter igång en reaktion i kroppen. Patrik arbetar med klassisk homeopati vilket innebär att man bara ger två doser av ett enda medel. Efter en tid ses man igen och patienten får berätta om vilka förändringar de har upplevt. När man inte kan komma längre med ett medel kan man gå vidare och använda ett annat.
Resultaten av behandlingen är ofta mycket goda.
– En man berättade att han lidit av migrän i 40 år och använde många och starka mediciner för att lindra symptomen. Han trodde inte på mig, men gav mig ändå en chans. Jag märkte snabbt att det fanns spänningar i kroppen som yttrade sig i migrän, och har kunnat hjälpa denna person så att han idag är i det närmaste är helt symptomfri och knappt använder medicin alls!
 
Patrik har alltid haft ett stort intresse för hälsa, och redan vid 16 års ålder var han säker på vad han ville. För drygt 20 år sedan började han att läsa till homeopat och han har bland annat 80 högskolepoäng i grundmedicin.
Patrik har en mycket seriös inställning till sitt arbete och inger verkligen förtroende. Som en extra trygghet för patienten är han även med i Svenska Akademin för klassisk homeopati, Svenska Naturläkarförbundet och KAM. Om du exempelvis har migrän, sinuiter, halsfluss, svinkoppor, allergier, menstruationsproblem, värk eller rädsla – här får du hjälp av en person som verkligen bryr sig!
 

Homeopatikliniken

Bransch:
Hälsa

Telefon: 0411-10204


Email:
patrik@homeopatikliniken.se

Hemsida:
www.homeopatikliniken.se

Adress:
Homeopatikliniken
Västerleden 43
27151 Ystad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN